Talina Võro Seltsi iistsaisus and teedä:  2017/2018 huuao viimäne kokkosaaminõ ehk suurkogo:

 6. mail 2018

 Kokko saami iks Sakala 14 kell 14.00.

 

Suurkogu külälises om meil uma seldsi miis Valgu Jaanis. Ta kõnõlõs hindä tettü dok-filmist "Ahto. Unistuste jaht" ja mõnõ pildikõsõ näütäs saina pääle kah.

 

Iistsaisus suuv ilosat keväjät. Näemi! Kuulõmi! Kaemi!