Seltsiga liitumise tasu on 3 eurot.

Aastamaks töölkäivale liikmele, sh pensionärile, on 7 eurot.

Aastamaks mittetöötavale pensionärile on 5 eurot.

Tasumine: Tallinna Võru Selts (Swedbank EE222200001120104678)

Seltsiga liitumise ankeedi palume saata Eha Urbaniku meilile  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ANKEET                                                                               Tallinna Võru Selts

 

 

 

1. PEREKONNANIMI (ka neiupõlvenimi), EESNIMI (palun täita trükitähtedega):

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

2. KODUNE AADRESS (ka postiindeks):

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

3. MEILIAADRESS:

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

4. KODUNE TELEFON või kontakttelefon:

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

5. SÜNNIAEG (kuupäev, kuu ja aasta):

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

6. SÜNNIKOHT:

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

7. MILLISTES KOOLIDES ÕPPINUD:

...........................……………………………………………………………………………………………….......

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

8. OMANDATUD ERIALA:

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

9. AMET JA TÖÖKOHT (ka aadress ja telefoninumber):

...........................……………………………………………………………………………………………….......

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

10. HUVIALAD:

...........................……………………………………………………………………………………………….......

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

11. ETTEPANEKUD SELTSI TEGEVUSE ASJUS JA OMAPOOLSE ABI VÕIMALUSED

...........................……………………………………………………………………………………………….......

...........................……………………………………………………………………………………………….......

 

..............................................................                                ……………………………............

            kuupäev                                                                                            allkiri