Võro keele KOHVITARÕ om jäl´vallalõ!

Kõik võrokõsõ´ja võro keele huvilidse´omma süamest oodõdu´ Kadrioro raamadukogon kell 17.30

süküskuu 10. ja 24.,

rehekuu 8. ja 22.,

märtekuu 5. ja 19.,

jõulukuu 3. ja 17. pääväl.

 

Hüä Talina Võro Seldsi rahvas!

Pallo õnnõ kõigilõ seldsi inemiisile 2020. a Hindatiidmis-avvuhinna saamisõ puhul!

Võro Instituut üten Põlva ja Võromaa arenduskeskuisiga ja Rahvakultuuri Keskusõga arvas hüäs mii`seltsi säändse avvuga är`märki.

 

TETTÜ TEGEMIDSE´

Urbõkuu 1. pääväl, 01.03. kell 14 tull SUURKOGO ette kõnõlõma NAVITROLLA.

Puulpäävä, 01.02. tetti Kadrioro raamadukogon Koidula 12a vallalõ mi seldsi juhatusõ liikmõ Plumanni Kaja-Riina näutüs, kon om vällä pantu Kaja-Riina maali´, käsi- ja kirätüü´.

12. vahtsõaastakuu pääväl oll´Foodproffi ruumõn lustiline VAHTSÕ AASTA PIDO. Kiä oll´olõman, tuu sai kõrdapiten ilotada. Hüvvä pääle naanu´ aastakka!

1. detsembril 2019 oll küläh trompedimängjä, orkestri- ja koorijuht, muusigaoppaja, puhkpillidotsent ja aastaga esä 2011 AAVO OTS ummi opilaisi ja tütrega. Pilte kokkosaamisest näet Galeriih.

6. oktoobril 2019 oll seo, alanu 2019/2020 huuao edimäne SUURKOGO! Küläh oll KERSNA VAHUR Lukõ`saat tuust Artiklitõh.