Puulpäävä, 01.02. kell 14 tetäs Kadrioro raamadukogon Koidula 12a vallalõ mi seldsi juhatusõ liikmõ Plumanni Kaja-Riina näutüs, kon om vällä pantu Kaja-Riina maali´, käsi- ja kirätüü´.

 

Urbõkuu 1. pääväl, 01.03. kell 14 tulõ SUURKOGO ette kõnõlõma NAVITROLLA. Kaegõ´et ti kah olõman olõt!

 

12. vahtsõaastakuu pääväl oll´Foodproffi ruumõn lustiline VAHTSÕ AASTA PIDO. Kiä oll´olõman, tuu sai kõrdapiten ilotada. Hüvvä pääle naanu´ aastakka!

1. detsembril 2019 oll küläh trompedimängjä, orkestri- ja koorijuht, muusigaoppaja, puhkpillidotsent ja aastaga esä 2011 AAVO OTS ummi opilaisi ja tütrega. Pilte kokkosaamisest näet Galeriih.

6. oktoobril 2019 oll seo, alanu 2019/2020 huuao edimäne SUURKOGO! Küläh oll KERSNA VAHUR Lukõ`saat tuust Artiklitõh.

 

Üle neläpäävä peetäs Kadrioro raamadukogon (Tammsaarõ muuseumin Koidula 12a)  algusõga kell 17.30 Võro keele kohvikut. Järgmädse´ kokkosaamise´ omma´

30.01.2020

13. ja 27.02.2020

12. ja 26.03.2020

9. ja 23.04.2020

7. ja 21.05.2020

4. ja 18.06.2020

Kõik omma´ oodõt! Kontakt: Jana Orion 56215623