Mahlakuu 8. pääväl 1990 (08.04.1990) tulli`Talinan elävä aoluulidsõ Võromaa juuriga inemise (üle 200) kokko ja tei`seldsi asutamiskuunolõki.

Egaüts näist oll eri põhjusõl pääliina kodo loonu´, a seldsi tegemise päätsiht oll üts- hoita alalõ uma imäkiil ja võro miil ka siin, kaugõl latsõpõlvõkotost. Võro keele edevanõmb vai edeimä oll` vana Lõuna-Eesti keeleharo, mis om tiidäolõvalt ültse kõgõ vanõmb Õdagumere-Soomõ keeleharo.

Selts om kotus, kon saami umakeeli kõnõlda, kutsu esinemä Võromaaga köüdet huvitivit inemiisi, näidega tii- vai kohvitassi takan ilmaasost juttu tetä.

Seldsirahval om uma näpotüütsõõr, tiatritrupp, lauluansambli. Ütitsõlt käüdäs võro keele kirändüsligun kohvitarõn Kadrioro raamadukogon.

Rahvaküsümise perrä peetäs võrokõisi elävämbäs põhjaeestläisist, näid arvatas usaldajas ja õkvaütlejäs.

Ku 2021. aastagal oll rahva ülelugõminõ, saimi teedä, et Eestin om võro keele mõistjit 86 000, näist Talinan üle 11 000.

Olõti oodõt mi seldsi tegemiisi kaema ja üten lüümä!

Suurkogo`omma meil reegliperätselt urbõkuu (märts), lehekuu (mai), rehekuu(oktoobri) ja joulukuu (detsembri) edimädsel pühäpääväl kell 14.00 Sakala 14 majan.

Rõõmsa kokkosaamisõni!

Müürsepä Külli

TVS-i iistsaisusõ esimiis