EESTI VABARIIK 100, MINU ELU JA ARMASTUS

Eesti Vabariigi 100. juubeliks välja antud kogumikku „Eesti rahva elulood IV“ on valitud ka Külli Müürsepa elulugu, ainus võrukeelne…

Loe elulugu 

1. oktoobri 2017 suurkogol kõnõldi vahtsõst huuaost (Tea) ja suvitsõst kultuuriseltse kokkosaamisest (Külli ja Eva). Külaline tull Võrost - Kreutzwaldi muuseumi kunaginõ giid ja järgikaeja Helju Kalme vestse Kreutzwaldi-lugusid ja pajat võrokõstõst. Kohvitassi man jätku juttu kauõmbas...

Suvidsõ´ pido´ võrokõisilõ

2. juuni                     UMA PIDO Võron Kubija laululava pääl

9. juuni                      MEMME- TAADI PÄÄVÄ´  Rocca al Mare välämuusõumin

5.-8. juuli                  PÄRIMUSTANTSU FESTIVAL Võron

4. august                   EV 100 pidämine: suur seltse pidopäiv   ERMI väläplatsi pääl Tarton

10.-12. august           KAIKA SUVÕÜLIKUUL  Kaikal

 

Juhatus suuv´ seltsi liikmilõ ilosat, päävälist suvvõ ja hääd puhkust!

Sügüse näemi suurkogol 7. oktoobril kell 14.00 Sakala uulits 14

Tallinna Võru Seltsi liikmete 2017. a suvistest tegemistest tasuks ära märkida 3 tähtsamat:
1. Pärimustantsufestival Võrus 6.-9. juulil
2. EKSÜ Suvekool Toilas 4.-5.augustil
3. Kaika Suveülikool Kornetis 11.-13. augustil

Pärimustantsufestivalile oli esinema kutsutud meie folklooriansambel "Liiso", kes oli püünel nii Võru kesklinna pargis kui ka Tamula ääres. Toredad olid kokkusaamised “pärismaalastest“ võrukestega, sest meie seltsi Tallinnas on ju koondunud nö „välisvõrukesed“. Juured meil kõigil küll

...

10.-11. juuni
memme-taadi päävä Rocca al Mare Vabaõhumuuseumin

30. juuni - 1. juuli
noortõ laulupido Talinan

6.-9. juuli
rahvusvaheline pärimustandsu festival Võrol

11.-13. august
Kaika suvõülikuul Lätimaal, Kornetin Velaicene vallah

 

Talina Võro Selts tulõ kokko sügüse, 1. oktoobril kell 14 Sakala 14.

 

TVS-i iistsaisus suuv ilosat, pääväpaistõlist suvvõ kõigile!