Uma Leht Piimäkuu 6. päiv "Tal’na Võro seldsist ja timä lehekuu külälisest" (Plumanni Kaja-Riina)

http://umaleht.ee/article/talna-voro-seldsist-ja-tima-lehekuu-kulalisest/

 

Lõunaleht 13.12.2018 "Lõõtsakuning Ubina Juhan pääliina võrokõisil külän"

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=25655&type=2

 

Uma Leht "Liisokõsõ Kornetin Kaika suveülikoolin"

http://umaleht.ee/article/liisokoso-kornetin-kaika-suvoulikoolin/

 

LõunaLeht "Lauluansambli Liiso pidi umma 20. hällüpäivä"

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=20773&type=2