Tiidüses!


30. juulil 2022 tulõ Rõugõn Kaika suvõülikooli matkapäiv.


https://voroselts.ee/kaika-suvoulikooli-matkapaiv-peetas-30-07-2022-rougon/

Olõ  osaline!