Mineva, 2023. aasta perämäne võro keele "kohvitarõ" (keelekohvik) oll õkvalt inne jõulupühhi, 21.12. Muhhe jutu jakus olli meil mano võtta vehverkuukõ ja muud hääd-parõmbat. Päämäne tsiht oll uhkõlõ ja avvulidsõlt är saata sanna-aasta.

Jana oll üten võtnu ja tutvust tõisile kah sannu, sannankäümise ja esiki sannan söögitegemise kotsile kirotedu raamatid. Näide siän Margna Epu kokko säetü võrokeeline "Mi uma savvusann" ja vahivahtsõnõ, 2023. a sügüse vällä tulnu sannaministri ja aokiränigu Sika Reinu "Sauna vägi". Külli käve vällä mõttõ ummi tiidmiisi pruuvi ja Võru Instituudi kodolehe päält suidsusanna viktoriin läbi tetä. Kuna mi siän olli piä kõik savvusannan käünü ja mõni sääl esiki sündünü, sõs kamba pälle saimi 100 % õigõ vastussõ! Egä no aasta lõpuga sõs sannankäümine otsa saa-õi. Tuuperäst sai egäüts 2024. aastahe minekis üten sannankäümise stardipakikõsõ.

Süämest tulnu häid soovõ ja andõ jaati viil pallo.

Orioni Jana

(keelekohvigu pernaanõ)