Jüvä Sullõvi 3. võro keele tävvendüsoppus

03.12.2022 kell 13 Sakala 14. 

Kiä om jo 2 kõrda käünü, tiidvä oppusõ väärtust. Pääle noidõ om oodõtu ka tõõsõ uma keele huvilidse.

 

Suurkogo

04.12.2022 kell 14 Sakala 14.

Küllä tulõ pillimiis Laatre Priit. Kõik omma´ oodõtu!

 

Suurkogo

02.10.2022 kell 14 Sakala 14

Küllä tulõ Jüvä Sullõv (Sulev Iva), Tartu suurõkooli oppaja  ja võro keele asatundja


„Kolm hinnapakmist“

30.10.2022 kell 17 Rävala 8

Olõt oodõt kaema. Võit ka sõpru-tutvit üten võtta!

Sisse päset annõtusõga.