Konverents „Kauksi Ülle 60“ 23.-24.09.2022 Obinitsah

Võro Instituut ja Kauksi Ülle kõrraldasõq 23.–24. süküskuul  kiräniku tsõõriku tähtpäävä puhul katõpäävätse konvõrendsi, kon pääle ettekandide kullõmise saa kaia kattõ tiätretükkü, vahtsõt luulõkoko, tekstiilinäütüst ni nauti iloõdakut.

Konvõrendsile tulõjil pallõmi hinnäst kimmäle kirja pandaq siin.  Väega vajalik om teedäq, kes taht sõita tellitü bussiga.

Ettekandõ (kava) nakkasõ edimädsel pääväl Obinitsa küläkeskusõn pääle kell 14. Kõnõlaman omma Renate ja Karl Pajusalu, Taive Särg, Andreas Kalkun ja Ene Paaver, teemades Kauksi Ülle keele, timä looming rahvaluulõ saisukottalt kaiõn ja tiatritego.

Teos saa Kauksi Ülle vahtsõ luulõkogo „Vaest lätt üle“ ettenäütämine.

Õdagu kell 17.30 om küläkeskusõh Kauksi Ülle näütemäng „Kolm hinnapakmist“ Tallinna Võro seltsi näütetrupi Tungõl ja lauluansambli Liiso esitüsen.  Kell 19 etendüs Seto Ateljee-Galeriin Kauksi Ülle näütemäng „Nigu nõidus“, midä mäng  Obinitsa Uus Teater.

Puulpäävä, 24. süküskuul kõnõlasõ päälenakkamisega kell 9.30 Heie Treier, Mare Kõiva, Mart Velsker, Ave Mattheus, Ott Kilusk, Hipp Saar, Urmas Kalla, Nele Reimann, Jaak Prozes, Hannu Oitinen, Marju Kõivupuu jt. Tiime hulgan omma kirändüs,  rahvaluulõ, kunst, võro keele olukõrd Nõvvukogo Eesti koolin, õdagumeresoomõ kiili välläkoolõtaminõ, etnofuturism ku kultuurilidsõ vahtsõstsündümise mõttõviis,  Kauksi Üllega köüdet mälehtüse jpm.

Päävä lõpõtas pidoõdak, kos esinese Baaba ja Ka ni Duo Kadri G. Laube ja Ago Niglas. Vaihtepääl näütäs Kauksi Ülle galeriih ka ainulaadset seto rõivakoko.

Konvõrendsi ettekandidõ osa ja Tunglõ tiätretükk toimus Obinitsa küläkeskusõn (koolimaja), tõsõ õdagudsõ aśaq Seto Ateljee-Galeriin.

Publiku transpordis konvõrendsilõ Obinitsa ja tagasi sõit 23. septembri hummogu kell 8 vällä buss Tal´nast. Buss võtt rahvast pääle ka Tartun  kell 10.30 ja Võrol 11.30 Buss jõud kell 12 Obinitsa. Tagasi sõitma nakkas buss pühäpäävä, 25. septembri hummogu. Ettekandõ ni iloõdak omma osavõtjilõ tasuta, kõik huvilidse omma oodõt.

Konvõrendsi „Kauksi Ülle 60“ mõlõmbast ettekandõpääväst tetäs ka veebiülekannõ, üts kotus, kon taad kaiaq saa, om Facebook.

Lähkümp teedüs:

Evar Saar, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel +372 56213174

Tiia Allas, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel +372 56916281